Rondritten Historisch Weekend spektakel in Helderse straten...

  

Voor de honderden eigenaren van de oldtimers en voor de duizenden toeschouwers langs de route zijn de twee rondritten een onbetwist hoogtepunt van het Historisch Weekend 2016.

 

Zaterdag 26 augustus vanaf parkeerplaats Helderse Vallei naar het terrein van de oude Rijkswerf Willemsoord; hier nemen de klassieke voertuigen hun definitieve plaats in voor de rest van het Historisch Weekend. De mooie traditie is uitgegroeid tot een imposante rondrit van een groot aantal prachtige klassieke auto’s. De lange stoet vertrekt 10.45 vanaf de Helderse Vallei en gaat ook door de Helderse binnenstad ( 11.00- 11.30.)

 In de binnenstad wordt de stoet muzikaal binnengehaald door Boerenkapel de Knorhanen. Daaraan voorafgaand spelen de Knorhanen vanaf 10.45 op het Julianaplein.

Als alles volgens het tijdschema verloopt zijn de eerste klassieke auto’s vanaf 12.00 bij de hoofdingang Weststraat van Willemsoord om hun standplaats voor het Historisch Weekend in te nemen..


ROUTE ZATERDAG 26 augustus 2017

 1. Start vanaf parkeerterrein Helderse Vallei (tegenover hoofdingang Donkere duinen) aan de Jan Verfailleweg (vertrek 10:45 h)
 2. R: Jan Verfailleweg
 3. R: Zandkreekweg
 4. Texelstroomlaan
 5. L: rotonde Waddenzeestraat (3 de afslag)
 6. Waddenzeestraat
 7. R: rotonde Marsdiepstraat (1e afslag)
 8. Marsdiepstraat (richting Centrum)
 9. Linie passage
 10. Verkeerslichten L: Timorlaan
 11. T-splitsing R: Huisduinerweg
 12. Jacob van Heemskerckstraat
 13. R: Willem Barentszstraat
 14. Helden der Zeeplein
 15. R: Kanaalweg
 16. Postbrug Op dit punt rijden de vrachtwagens rechtdoor via de Kanaalweg en Weststraat naar Willemsoord. De kleinere voertuigen rijden via de binnenstad naar Willemsoord: Prins Hendriklaan
 17. Polderweg
 18. L: Julianaplein
 19. Spoorstraat (stapvoets olv de Knorhanen)
 20. Bierstraat
 21. Weststraat oversteken en via brug Willemsoord binnenrijden 

 


De Grote rondrit start op zondag 10.30 vanaf het evenemententerrein Oude Rijkswerf Willemsoord. Als alles volgens schema verloopt kan de eerste deelnemer rond 12.30 op Willemsoord terug zijn. Duizenden inwoners van Den Helder en Julianadorp genieten iedere jaar van de voorbijkomende oldtimers; de eigenaren krijgen een goed beeld van onze stad mee.


ROUTE ZONDAG 27 augustus 2017

1. Aanvang 10:45 h vanaf Willemsoord bij brug Westgracht

2. R: Weststraat tot verkeerslicht Kanaalweg

3. L: Kanaalweg tot Postbrug

4. L: over Postbrug en (hoofd)weg vervolgen tot rotonde Watertoren

5. Op rotonde 1de afslag Javastraat, rijden tot einde

6. L: Timorlaan

7. Op rotonde rechtdoor (2e afslag R): Sportlaan, tot einde (T-splitsing)

8. R: Brakkeveldweg tot 1ste weg rechts = Texelstroomlaan

9. R:Texelstroomlaan volgen tot rotonde met Waddenzeestraat

10. Op rotonde 2de afslag Texelstroomlaan vervolgen

11. Texelstroomlaan tot driesprong aan einde weg

12. L: IJsselmeerstraat tot 1ste straat rechts Korvetstraat

13. R: Korvetstraat; vervolgen tot 3de straat links = Karveelstraat

14. L: Karveelstraat vervolgen tot de driesprong Doggersvaart

15. R: Doggersvaart, volgen tot kruising Marsdiepstraat / Zandkreekweg

16. L: Zandkreekweg, tot rotonde 3 de afslag Jan Verfailleweg

17. Jan Verfailleweg op, deze gaat over in Zanddijk (kustweg onder de duinen); vervolgen tot Julianadorp a/Zee

18. Bij ingang Julianadorp POST 20: stoet halthouden, oplijnen / aansluiten

19. NA passeren bord Julianadorp a/Zee, L: Van Foreestweg 

20. Van Foreestweg vervolgen tot rotonde Breewijd

21. Op de rotonde 1e afslag Breewijd, vervolgen tot de driesprong Breewijd / Vogelzand

22. L: Zuidwal, vervolgen tot rotonde Zwanenbalg

23. Rotonde 3de afslag Boterrug, vervolgen tot rotonde Lange Vliet

24. Rotonde 3de afslag Lange Vliet (noordwaarts richting Den Helder)

25. Rotonde Lange Vliet / Zuiderhaaks rechtdoor (richting Den Helder)

26. Deze weg vervolgen ± 5,2 km tot rotonde Doggersvaart

27. Rotonde rechtdoor: Nieuwe Weg, vervolgen tot rotonde

28. Rotonde rechtdoor: Nieuwe Weg vervolgen tot 2de weg links vóór via-duct

29. L: opwaarts naar viaduct, waarna invoegen Waddenzeestraat op (let op: korte invoegstrook!); weg vervolgen tot verkeerslicht

30. R: Schootenweg tot driesprong Walvisvaardersweg

31. R: Walvisvaardersweg, links overgaande in de Baljuwstraat

32. L: Baljuwstraat, vervolgen tot driesprong Waterkeringsweg

33. L: Waterkeringsweg, tot driesprong Torplaan

34. L: Torplaan, tot 3e straat links Hendrik Baskeweg (voor flatgebouw)

35. L: Hendrik Baskeweg, vervolgen tot Schootenweg

36. R: Schootenweg; bij stoplichten rechtdoor tot driesprong

37. L: Kievietstraat; vervolgen tot busstation bij Station NS

38. R: Beatrixstraat (winkelstraat) tot einde

39. Rechtdoor over brug bij (Kanonnen)pleintje

40. naar stoplicht (50m) toe rijden; Willemsoord zichtbaar aan overzijde

41. L: Weststraat tot brug Willemsoord

42. R: Ophaalbrug over en de aanwijzingen volgen van verkeersregelaars: Vrachtauto’s e.d.: rechtsaf via corridoor naar aangewezen plaats Personenauto’s: rechtdoor. Volg instructies van verkeersregelaars

 

Aanwijzingen voor deelnemers aan de rondrit op zondag 27 augustus 2017

De deelnemers van de rondrit op zondag dienen rekening te houden met het zogenaamde "oplijnen" halverwege de route. Dit is noodzakelijk om de stoet weer bij elkaar te brengen, zodat er als één geheel door Julianadorp gereden kan worden. Dit oplijnen wordt door middel van verkeersregelaars langs de weg en op motoren geregeld. Indien nodig zal het openbaar vervoer voorrang worden verleend. Mocht dit alles wat langer duren, dan wordt de deelnemers verzocht de motor uit te zetten uit milieuoogpunt en om warmlopen te voorkomen.

 

Deelnemers dienen rekening te houden dat ook bij aankomst op het Willemsoord-terrein er weer opgelijnd gaat worden. Personenauto's kunnen na de rondrit geen recht doen gelden op een vaste plaats op het terrein.
Dit om de overlast op de openbare weg zo klein mogelijk te houden en de vrachtauto's de gelegenheid te geven om te manoeuvreren om hun plekje op het terrein in te kunnen nemen.
U dient de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

 

Namens de organisatie hartelijk dank voor de medewerking.