Rondritten Historisch Weekend spektakel in Helderse straten...

 

Hieronder ziet u de rondritten van 2016. De routes voor 2017 zullen in grote lijnen hetzelfde zijn. Deze worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 

 

 

Voor de honderden eigenaren van de oldtimers en voor de duizenden toeschouwers langs de route zijn de twee rondritten een onbetwist hoogtepunt van het Historisch Weekend 2016.

 

Zaterdag 25 juni vanaf parkeerplaats Helderse Vallei naar het terrein van de oude Rijkswerf Willemsoord; hier nemen de klassieke voertuigen hun definitieve plaats in voor de rest van het Historisch Weekend. De mooie traditie is uitgegroeid tot een imposante rondrit van een groot aantal prachtige klassieke auto’s. De lange stoet vertrekt 10.45 vanaf de Helderse Vallei en gaat ook door de Helderse binnenstad ( 11.00- 11.30.)

 In de binnenstad wordt de stoet muzikaal binnengehaald door Boerenkapel de Knorhanen. Daaraan voorafgaand spelen de Knorhanen vanaf 10.45 op het Julianaplein.

Als alles volgens het tijdschema verloopt zijn de eerste klassieke auto’s vanaf 12.00 bij de hoofdingang Weststraat van Willemsoord om hun standplaats voor het Historisch Weekend in te nemen..


ROUTE ZATERDAG 25 JUNI 2016 

* Start vanaf parkeerterrein Helderse Vallei (tegenover hoofdingang Donkere duinen) aan de Jan Verfailleweg (vertrek 10:45 h)

* R: Jan Verfailleweg

* R: Zandkreekweg

* Texelstroomlaan

* L: rotonde Waddenzeestraat (3de afslag)

* Waddenzeestraat

* R: rotonde Marsdiepstraat (1e afslag)

* Marsdiepstraat (richting Centrum)

* Linie passage

* L: rotonde Timorlaan (3de afslag)

* T-splitsing R: Huisduinerweg

* Jacob van Heemskerckstraat

* R: Willem Barentszstraat

* Helden der Zeeplein

* R: Kanaalweg

* Postbrug

Op dit punt rijden de vrachtwagens rechtdoor via de Kanaalweg en Weststraat naar

Willemsoord. De kleinere voertuigen rijden via de binnenstad naar Willemsoord:

* Prins Hendriklaan

* Polderweg

* L: Julianaplein

* Spoorstraat (stapvoets olv de Knorhanen)

* Bierstraat

* Weststraat oversteken en via brug Willemsoord binnenrijden

 

 

 


De Grote rondrit start op zondag 10.30 vanaf het evenemententerrein Oude Rijkswerf Willemsoord. Als alles volgens schema verloopt kan de eerste deelnemer rond 12.30 op Willemsoord terug zijn. Duizenden inwoners van Den Helder en Julianadorp genieten iedere jaar van de voorbijkomende oldtimers; de eigenaren krijgen een goed beeld van onze stad mee.


ROUTE ZONDAG 28 JUNI

Aanvang 10:45 h vanaf Willemsoord bij brug Westgracht

 

• R: Weststraat tot verkeerslicht Kanaalweg

• L: Kanaalweg tot Postbrug

• L: over Postbrug en (hoofd)weg vervolgen tot rotonde Watertoren

• Op rotonde 1de afslag Javastraat, rijden tot einde

• L: Timorlaan

• Op rotonde rechtdoor (2e afslag R): Sportlaan, tot einde (T-splitsing)

• R: Brakkeveldweg tot 1ste weg rechts = Texelstroomlaan

• R:Texelstroomlaan volgen tot rotonde met Waddenzeestraat

• Op rotonde 2de afslag Texelstroomlaan vervolgen

• Texelstroomlaan tot driesprong aan einde weg

• L: IJsselmeerstraat tot 1ste straat rechts Korvetstraat

• R: Korvetstraat; vervolgen tot 3de straat links = Karveelstraat

• L: Karveelstraat vervolgen tot de driesprong Doggersvaart

• R: Doggersvaart, volgen tot kruising Marsdiepstraat / Zandkreek-weg

• L: Zandkreekweg, tot rotonde 3 de afslag Jan Verfailleweg

• Jan Verfailleweg op, deze gaat over in Zanddijk (kustweg onder de duinen); vervolgen tot Julianadorp a/Zee

• Bij ingang Julianadorp POST 20: stoet halthouden, oplijnen / aanslui-ten

• NA passeren bord Julianadorp a/Zee, L: Van Foreestweg

• Van Foreestweg vervolgen tot rotonde Breewijd

• Op de rotonde 1e afslag Breewijd, vervolgen tot de driesprong Bree-wijd / Vogelzand

• L: Zuidwal, vervolgen tot rotonde Zwanenbalg

• Rotonde 3de afslag Boterrug, vervolgen tot rotonde Lange Vliet

• Rotonde 3de afslag Lange Vliet (noordwaarts richting Den Helder)

• Rotonde Lange Vliet / Zuiderhaaks rechtdoor (richting Den Helder)

• Deze weg vervolgen ± 5,2 km tot rotonde Doggersvaart

• Rotonde rechtdoor: Nieuwe Weg, vervolgen tot rotonde

• Rotonde rechtdoor: Nieuwe Weg vervolgen tot 2de weg links vóór viaduct

• L: opwaarts naar viaduct, waarna invoegen Waddenzeestraat op (let op: korte invoegstrook!); weg vervolgen tot verkeerslicht

• R: Schootenweg tot driesprong Walvisvaardersweg

• R: Walvisvaardersweg, links overgaande in de Baljuwstraat

• L: Baljuwstraat, vervolgen tot driesprong Waterkeringsweg

• L: Waterkeringsweg, tot driesprong Torplaan

• L: Torplaan, tot 3e straat links Hendrik Baskeweg (voor flatgebouw)

• L: Hendrik Baskeweg, vervolgen tot Schootenweg

• R: Schootenweg; bij stoplichten rechtdoor tot driesprong

• L: Kievietstraat; vervolgen tot busstation bij Station NS

• R: Beatrixstraat (winkelstraat) tot einde

• Rechtdoor over brug bij (Kanonnen)pleintje

• naar stoplicht (50m) toe rijden; Willemsoord zichtbaar aan overzijde

• L: Weststraat tot brug Willemsoord

• R: Ophaalbrug over en de aanwijzingen volgen van verkeersregelaars:


• Vrachtauto’s e.d.: rechtsaf via corridoor naar aangewezen plaats
• Personenauto’s: rechtdoor. Volg instructies van verkeersregelaars

 

Aanwijzingen voor deelnemers aan de rondrit op zondag 26 juni 2016

De deelnemers van de rondrit op zondag dienen rekening te houden met het zogenaamde "oplijnen" halverwege de route. Dit is noodzakelijk om de stoet weer bij elkaar te brengen, zodat er als één geheel door Julianadorp gereden kan worden.
Dit oplijnen wordt door middel van verkeersregelaars langs de weg en op motoren geregeld. Indien nodig zal het openbaar vervoer voorrang worden verleend. Mocht dit alles wat langer duren, dan wordt de deelnemers verzocht de motor uit te zetten uit milieuoogpunt en om warmlopen te voorkomen.

 

Deelnemers dienen rekening te houden dat ook bij aankomst op het Willemsoord-terrein er weer opgelijnd gaat worden. Personenauto's kunnen na de rondrit geen recht doen gelden op een vaste plaats op het terrein.
Dit om de overlast op de openbare weg zo klein mogelijk te houden en de vrachtauto's de gelegenheid te geven om te manoeuvreren om hun plekje op het terrein in te kunnen nemen.
U dient de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

 

Namens de organisatie hartelijk dank voor de medewerking.